+27 (0)21 913-6144 admin@owv.co.za
INFORMATION ABOUT RETIREMENT VILLAGES IN THE NORTHERN SUBURBS CAPE TOWN

Dokumente

Grondwet van die Oude Westhof Oord Bestuursvereniging.

Klik hier om af te laai

Gedragsreëls van die Oude Westhof Oord Bestuursvereniging

Klik hier om af te laai

Argitektoniese Handleiding (riglyne betreffende voorkoms van eenhede in die Oord)

Klik hier om af te laai

Inligtingsbrosjure  (‘n Handleiding aan voornemende inwoners wat al die belangrike inligting in verband met die Oord kortliks vervat)

Klik hier om af te laai

Verslag deur die Trustees vir die Periode 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019

VERSLAG VAN DIE TRUSTEES 2018-2019  Klik hier om af te laai

Finansiële Jaarstate van OWOBV EDMS BPK  en  OWOBV tot 28 Februarie 2019

OWOBV EDMS BPK FIN STATE  Klik hier om af te laai

OWOBV FIN STATE  Klik hier om af te laai

Verslag oor die sake van die Gesondheidsorgverskaffer van 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019

VERSLAG VAN DIE GESONDHEIDSORGVERSKAFFER 2018-2019  Klik hier om af te laai