+27 (0)21 913-6144 admin@owv.co.za
INFORMATION ABOUT RETIREMENT VILLAGES IN THE NORTHERN SUBURBS CAPE TOWN

FINANSIELE STATE VAN OWOBV EDMS BPK

 

Dokumente

Grondwet van die Oude Westhof Oord Bestuursvereniging.

OWO GRONDWET opdateer 24 November 2021 (goedgekeur 24.02.2022)

Gedragsreëls van die Oude Westhof Oord Bestuursvereniging

OWOBV GEDRAGSREELS opdateer 24 November 2021 (goedgekeur op 24.02.2022)

Argitektoniese Handleiding (riglyne betreffende voorkoms van eenhede in die Oord)

Klik hier om af te laai

Inligtingsbrosjure  (‘n Handleiding aan voornemende inwoners wat al die belangrike inligting in verband met die Oord kortliks vervat)

Klik hier om af te laai

Verslag deur die Trustees vir die Periode 1 Maart 2020 tot 28 Februarie 2021

VERSLAG VAN DIE TRUSTEES 2020-2021    Klik hier om af te laai

Finansiële Jaarstate van OWOBV EDMS BPK  en  OWOBV tot 28 Februarie 2021

FINANSIELE STATE VAN OWOBV EDMS BPK Klik hier om af te laai

FINANSIELE STATE FINANCIAL STATEMENTS    Klik hier om af te laai

Verslag oor die sake van die Gesondheidsorgverskaffer van 1 Maart 2019 tot 29 Februarie 2020

VERSLAG VAN DIE SORGVERSKAFFER  Klik hier om af te laai