+27 (0)21 913-6144 admin@owv.co.za
INFORMATION ABOUT RETIREMENT VILLAGES IN THE NORTHERN SUBURBS CAPE TOWN

Dokumente

Grondwet van die Oude Westhof Oord Bestuursvereniging.

OWO GRONDWET opdateer 24 November 2021 (goedgekeur 24.02.2022)

Gedragsreëls van die Oude Westhof Oord Bestuursvereniging

OWOBV GEDRAGSREELS opdateer 24 November 2021 (goedgekeur op 24.02.2022)

Argitektoniese Handleiding (riglyne betreffende voorkoms van eenhede in die Oord)

Klik hier om af te laai

Inligtingsbrosjure  (‘n Handleiding aan voornemende inwoners wat al die belangrike inligting in verband met die Oord kortliks vervat)

Klik hier om af te laai

Verslag deur die Trustees vir die Periode Maart 2022 tot Februarie 2023

Verslag van die Trustees 2022-2023

Finansiële Jaarstate van OWOBV EDMS BPK  en  OWOBV tot 28 Februarie 2023

Finansiële Jaarstate van OWOBV EDMS BPK 2023

Finansiële Jaarstate 2023

Verslag oor die sake van die Gesondheidsorgverskaffer van 1 Maart 2022 tot 28 Februarie 2023

Verslag van die Sorgverskaffer 2023